Til forsiden
Skip Navigation LinksGuldborgsund Gildet > Aktiviteter > Andre aktiviteter

Andre Aktiviteter

Foredrag Sejladser Tyskkurser Udflugter

Foredrag

Guldborgsund Gildet arrangerer året igennem en række foredrag med historikere, arkæologer og andre med relevant fagviden. Foredragene ligger ofte i forbindelse med vinterworkshop-weekender. Foredragsholderne er enten ansatte ved Middelaldercentret, frivillige eller eksterne foredragsholdere.

Nedenfor finder du en liste med tidligere foredragsholdere og emnet for deres oplæg afholdt i perioden 2010 og frem.

Anemette Olesen (Kogebogsforfatter og foredragsholder)

 • Middelalderens læge- og køkkenurter
  Da de første klostre blev opført i Danmark bragte munke, der kom sydfra, urter med i deres bagage. Munkene var det første sygehusvæsen, der tog sig af syge og nødstedte og bragte dem på fode med diverse urtemedicin. De urter, der blev dyrket i datidens klosterhaver, kalder vi i dag bl.a. for krydderurter og lægeplanter. En lægeplante er en urt, der kan forebygge, helbrede og lindre en given skavank. Man kogte bl.a. planter med i supper for at opnå en given effekt og siden er de blevet værdsatte krydderurter, der også indeholder medicinsk aktive indholdsstoffer. Anemette har tidligere opbygget haven på Steno Museet i Århus og har oversat flere lægeskrifter fra middelalderen.

Catharina Oksen (Arkæolog og projektansat på Middelaldercentret)

 • Rekonstruktion af borgerstandens daglige dragter omkring år 1400
  Ved hjælp af billeder fik vi større forståelse og indsigt i de forskellige dragters udformning. Hvordan ”moden” ændrer dagligdagen.

Daniel Steiner Ebert (præstestuderende for bispedømmet København)

 • Bøn og tro i middelalderen 21. januar 2017
  Danmark var katolsk i 1400-tallet, men hvad betød det for almindelige mennesker? Bønner, kirkegang osv. var en stor del af deres hverdag.

Joakim Løvgren (Middelalderhistorie-studerende på Syddansk Universitet og frivillig på Middelaldercentret)

 • Ridderturneringer 24. januar 2015
  Gennemgang af ridderturneringer i middelalderen, og hvad de indbefattede. Turneringer var slet ikke så almindelige i Danmark, som man lige skulle tro.

Julie Størup (Middelalderarkæologi-studerende på Aarhus Universitet og frivillig på Middelaldercentret)

 • Middelalderens mode 15. november 2014
  Hvad styrede og udviklede middelalderens mode, og hvad var moderne i Danmark omkring år 1400?

Kåre Johannessen (Historiker, tidligere museumsinspektør på Middelaldercentret)

 • Middelalderen
  Hvordan den er blevet brugt i eftertiden? Hvordan historien kan bruges og misbruges – politisk, kulturelt og identitetsmæssigt.
 • Seksualiteten i middelalderen 20. april 2013
  Ud fra hans bog Hor Saa Vide, blev seksualitet i middelalderen gennemgået. På trods af, at det moderne menneske føler sig frigjort, så forstod folk i middelalderen så sandelig også at more sig.
 • Teknologi i middelalderen 18. januar 2014
  Foredraget tog udgangspunkt i Middelaldercentrets nye teknologipark, og omhandlede opfindelser og teknologier fra middelalderens manuskripter.
 • Helligdage og festligholdelse i middelalderen 13. februar 2015
  Selvom middelalderen ved første øjekast kan virke kedelig og meget katolsk, så forstod man alligevel at feste og have det sjov. Der var masser undskyldninger for at drikke tæt.

Lars Sass Jensen (Arkæolog, frivillig på Middelaldercentret)

 • Torvehandel
  Danske og udenlandske købmænd handlede med eksotiske varer fra den kendte verden, samtidig med der blev handlet med lokale produkter.
 • Hvad Vordingborgs voldgrav gemte 16. marts 2013
  Under udgravningerne på Vordingborg i forbindelse med etableringen af Danmarks Borgcenter er der blevet fundet både dele af bindingsværkshuse, sølvspænder, tønder, værktøj, en robåd og et væltet tårn. Vordingborg blev bygget af Valdemar Atterdag og er en af de helt store middelalderborge her i landet. Voldgraven er anlagt i midten af 1300-tallet, men under udgravningerne blev der fundet ting, som kaster lys over borgens udvikling i 1100- og 1200-tallet.

Leif Søndergaard (Undervisningsadjunkt og Ph.d. i Litteraturvidenskab på Syddansk Universitet)

 • Livet i Sundkøbing
  Byens struktur, boliger, forskellige livsformer, mentalitet, sygdom, sundhed.
 • Sundkøbing i fritid og fest
  Arbejdsdage, fridage, religiøse højtider. Laug og gilder. Papagøjeskydning.
 • Middelalderens magi
  Magi kan defineres, som en ”bestræbelse på at kontrollere og udnytte overnaturlige kræfter til egne formål”. Man kunne sætte sin lid til Gud eller henvende sig til kloge koner og mænd.
 • Den sorte død
  Sygdommen der fejede hen over Europa årene 1347-50, har fået status som pesten. Den skyldtes bakterier, der blev overført via lopper fra rotter

Mads Thernø (Historiker og museumsinspektør på Trelleborg)

 • Formidling
  Hvordan man holder fokus på formålet med historisk formidling.

Martin Sønderskov (Medlem af Råsejlerlauget og ansat ved Middelaldercentret)

 • Råsejlerlauget
  Hvordan og med hvad de arbejder. Martin kom også ind på bronzestøbning af en kanon.
 • Øl og ølbrygning 15. februar 2014
  Man drak ikke vand i middelalderen, da dette ofte var forurenet og gjorde folk syge, derimod drak man rigelige mængder øl! Foredraget handlede om øl og ølbrygning i middelalderen.

Miles Rafenstain (laug i Sundkøbing)

 • Borgen Rafenstain i Sydtyrol 12. november 2016
  Lauget har været på en tur til Rafenstains borg i Sydtyrol, og fortalte om deres oplevelser. Borgen har med hjælp og initiativ fra laugets medlemmer blevet renoveret voldsomt i de sidste ti år. Gruppen mødtes med andre reenactergrupper fra Sydtyrol på borgen, og levede sig ind i rollerne som ridderen Rafenstain og hans familie, tjenestefolk og gæster.

Pia Bach (Frivilligansvarlig og ansat ved Middelaldercentret)

 • Formidling og reenactment på feltet
  Et relevant fordrag for både gamle og nye frivillige, hvor der blev talt om, hvordan man reenacter og formidler sin viden til publikum.

Thit Birk Petersen (Arkæolog, museumsinspektør på Middelaldercentret)

 • Magt- og kulturlandskabet i perioden 1100-1300 på Lolland-Falster
  Borgenes placering i landskabet har stor betydning for deres anvendelse, og kan vise status på forskellige måder. Særligt Lolland-Falster har mange borge og voldsteder.
 • Lolland-Falster i middelalderen set ud fra arkæologiske fund 9. november 2013
  Lolland-Falster har haft en vigtig rolle i Danmarks historie og ikke mindst i Middelalderen. Som den yderste forpost mod venderne i det nordlige Tyskland har øerne haft meget at gøre med naboen mod syd - på godt og ondt. Ud fra tre forskellige udgravninger i de tre købstæder Nykøbing Falster, Sakskøbing og Nysted blev der gennemgået købstædernes position og udvikling i det middelalderlige Danmark.
 • Slaget ved Agincourt 14. november 2015
  Slaget foregik i 1415 og er et af de mest berømte slag under hundredårskrigen, navnlig fordi englænderne sejrede med en relativt beskeden hær, hovedsageligt bestående af bueskytter, mod en overlegen fransk hær med masser af tungt pansrede riddere og adelige. Foredraget omhandlede dels selve slaget men også Arcus Verus' (Sundkøbings buelaug) deltagelse i et stort reenactment event i Frankrig i anledning af 600-året for slaget.
 • 1407 og den kommende sæson 18. februar 2017
  Hvad foregik der i Danmark og Europa omkring år 1407? Thit kom også ind på, hvad den kommende sæson kan både på. Der er bl.a. adskillige temaweekender og et event i juni med deltagelse af internationale reenactergrupper. Frivilligkurserne er lavet helt om, så der er lagt mere vægt på det praktisk, hvilket forhåbentligt vil komme de nye frivillige til gavn.

Vivi Lena Andersen (Museumsinspektør, feltleder, Ph.d. på Københavns Museum)

 • Sko i middelalderen 10. maj 2014
  Skomode hos både høj og lav i middelalderen. Der er fundet massevis af sko og dele heraf i forskellige udgravninger rundt omkring. Vivi har været med til metroudgravningerne i København, hvor der er fundet adskillige skosåler, overlæder osv.

Sejladser

I samarbejde med Råsejlerlauget tilbyder Guldborgsund Gildet sejlture med Middelaldercentrets træskibe.

Søndagssejladser i august og september

Sejladserne tilbydes medlemmer, som ikke er i dragt. Prisen for deltagelse har indtil videre været kr. 75,00 pr. medlem med mulighed for at medbringe én gæst.
Turene afholdes ca. kl. 16 - 18 (nogle gange til 19). Guldborgsund Gildet er vært for en forfriskning undervejs i form af sandwiches og noget at drikke.

Mandagssejladser

Fra maj-september sejler Råsejlerlauget øvelsestur hver mandag aften.

Nogle gange har de plads til et par ekstra. Man kan møde op på nokken kl. 18 og høre om der er mulighed. Man kan ikke bestille plads eller få noget svar på om der er plads før kl. 18, hvor Råsejlerlauget møder.

Råsejlerlauget har altid førsteret, og de bestemmer suverænt om der er plads, samt om vind og vejr tillader, at man kan have ”novicer” med. Det kan også ske, at de vil træne noget specifikt, som ikke tillader yderligere passagerer.

Sy og reparationshold

Sæsonen igennem låner mange forskellige frivillige tøj fra kælderen, og det hænder jo at der går en syning, bliver slidt hul på et hoseben eller noget andet, som skal repareres inden sæsonen går igang igen. Igennem hele vinteren mødes frivillige i systuen på Middelaldercentret (oven på gæstgiveriet) og syr det tøj, som skal være klar til maj.

Det foregår mellem 9:00 og 15:30, og hvis du tilmelder dig hos Elfi inden du kommer, så sørger hun for sandwich til frokost. Der vil også være kaffe og te, og sikkert også en hyggelig snak.

Planlagt reparationsdage i vinteren 2014/2015

Tyskkurser

På initiativ af Birte Bjørn (frivillig på Middelaldercentret) blev der i vinteren 2011/2012 afholdt tyskkursus som et tilbud til alle medlemmer af Guldborgsund Gildet. Kurserne var gratis, men der betaltes dog for kopier af materiale.

Birte Bjørn har tidligere undervist i tysk, og kurset blev startet, da Middelaldercentret har mange tysktalende gæster, og flere frivillige havde udtrykt ønske om at blive bedre til at kommunikere på sproget. Holdene var fra begyndere til godt øvede, men det vigtigste var lysten til at lære nyt. Kurset indeholdt øvelser i tysk sprogbrug og relevante øvelser med tekster og gloser som bliver benyttet på Feltet. Det strakte sig fra januar til april og fandt sted hver anden mandag i Det Hvide Hus.
Kurserne bliver gerne genoptaget, såfremt der kan findes minimum fem deltagere.
Kontakt Birte Bjørn på tlf. 54 44 52 10 eller mail bb@pc.dk for mere information eller tilmelding.

Udflugter

Flere gange har Guldborgsund Gildets medlemmer arrangeret og afholdt ekskursioner til lokationer med historisk interesse med støtte fra Gildet. Turene har været åbne for alle medlemmer af Gildet – også dem, som normalt ikke er i dragt. Det er drevet af medlemmerne selv, men Gildet vil meget gerne støtte op om ideer til interessante turmål. Har du en god ide? Så kontakt Rådet.

Gjorslev Slot

(d. 3. okt. 2010)

Tur til Gjorslev slot, der ligger på Stevns. Slottet er opført i 1396 af Peder Jensen Lodehat. Godsejere PH. Tesdorph bød velkommen, hvorefter Jesper Jørgensen fortalte og viste rundt på slottet. Jørgensen har beskæftiget sig med slottets historie gennem 30 år. Guldborgsund Gildet serverede et glas champagne under den historiske gennemgang.

Maribo

(d. 18. aug. 2012)

Tur til Maribo med rundvisning i Skt. Birgitta Kirke, byvandring i den gamle bydel og besøg i Skt. Birgitta Kloster.
Kirketjener Flemming Jensen fortalte om domkirken og viste rundt. Medbragt mad til frokost som blev indtaget med udsigt over Maribo Søndersø midt i ruinerne af det oprindelige Skt. Birgitta kloster.
Frivillig på Middelaldercenteret Elfi Jansen guidede på byvandringen og fortalte om byens historie. Erik af Pommern gav 1416 byen ved klostret købstadsrettigheder. Herefter et besøg i det moderne Skt. Birgitta kloster, der blev indviet i 2009. Søster Elysia fortalte om klosteret, hvorefter deltagerne overværede nonnernes vesper og sang.
Guldborgsund Gildet var vært for eftermiddagskaffen i Maribo Kloster.

Næstved

(d. 6. apr. 2014)

Guldborgsund Gildet arrangerede en rundvisning i Middelalderens Næstved ved Museumsinspektør Palle Birk Hansen søndag d. 6. april 2014. I middelalderen var det en af Danmarks største købstæder, og Næstved har adskillige bevarede middelalderbygninger, herunder Boderne (rækkehuse fra 1400-tallet), 2 kirker, et helligåndshus, et rådhus og et gildehus kaldet Apostelhuset. Vi fik hele historien og lidt til af Palle, og gik hjem med en fornemmelse af næsten at kunne lugte 1400-tallet.

Nyborg

(d. 25. jan. 2017)

Guldborgsund Gildet arrangerede en rundvisning på Nyborg Slot ved arkæolog Jesper Olsen, der arbejder med slagmarker for Østfyns Musser. Efter en meget præsentation spiste vi medbragt med i slottets store sal, hvor der var tændt op i ildstedet. Herefter blev i to hold vist rundt på det før så storslåede kongeslote. Olsen var en meget dygtig fortæller og han kom igennem hele borgen og byens historie. Efterfølgende havde han medbragt nogle fund fra området ved borgen, som man netop nu er ved at grave ud. Deltagerne på turen fik mulighed for at rave/rode/røre ved alle herlighederne, og selvom det hele ikke nødvendigvis var fra middelalderen, så var det ikke desto mindre meget spændende.

Fra Susåen ser man op til venstre mod middelalderens luksusboliger, boderne, bag dem den største sognekirke Skt. Peder Kirke, til højre med den takkede gavl det bevarede gildehus for Peblingegildet og foran dette et kampestensfundament, der markerer hvor man har fundet resterne af borgmesterens offentlige badstue. Foto: Anne Koldbæk.

Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager