Til forsiden

Opdaterede vedtægter


§9 ændret

Fredag d. 20. juli blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. hvor følgende paragraf blev ændret:

§ 9 Årsmødet afholdes hvert år i marts måned.

Til

§ 9 Årsmødet afholdes hvert år efter årsskiftet og inden sæsonstart.

Dette vil give mere fleksibilitet i forhold til afholdelse af årsmødet, hvilket er i overensstemmelse med Rådets ønske om at højne deltagerantallet ved disse møder allerede fra næste år.

Dato: 21-07-2018
Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager