Til forsiden

Årsmøde 2017


Ny kasserer

Guldborgsund Gildets årsmøde blev afholdt d. 18. marts 2017. Der er blevet foretaget følgende valg:

  • Stine Hald blev valgt som ny kasserer efter Brynhild Hald havde valgt ikke at genopstille til posten.
  • Helle Nielsen og Jeppe blev genvalgt som rådsmedlemmer.
  • Gry Løvgren blev genvalgt som suppleant og Jorge Lar blev valgt som ny suppleant efter Marc Jansen som ikke genopstillede.
  • Hanne Merrild blev genvalgt som kritisk revisor
  • Jens Basland blev genvalgt som suppleant for kritisk revisor.

Rådet vil gerne sige tak til Brynhild Hald for hendes lange gode arbejde i rådet. Hun har af flere omgange bestredet kassererposten, været formand en overgang, men har nu valgt at der må nye kræfter til.

Følgende ændringsforslag til foreningens vedtægter blev vedtaget:

  • Opdatering af § 4: Alderen for medlemskab ændres fra 15 til 16 år
  • Tilføjelse til §9 3a: Valg af to stemmetællere
  • Tilføjelse til §9 efter 3i: Valg af kasserersuppleant

Efter mødet var der mad leveret af Meny på havnen i Nykøbing, som Guldborgsund Gildet tidligere har brugt, med succes, til forskellige arrangementer.

Til sidst afholdt arkæolog Leif Plith Lauritsen, der er tidligere museumsinspektør på Middelaldercentret og nuværende museumsinspektør på Museum Lolland-Falster, et foredrag om en spændende udgravning på Trygge Slot midt på Falster. Hans teori er at den tilflugtsborg som alle hidtil har ment var Virket, få kilometer derfra, og som også Saxo Grammaticus også henviser til, i virkeligheden er dette enorme voldsted, som kan vise sig at være Danmarks største borg. Den har sandsynligvis været i brug i en periode på omkring 500 år fra ca. 700 frem til 1200.

Dato: 19-03-2017
Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager