Til forsiden

Årsmøde 2016


Nye bestyrelsesmedlemmer

Guldborgsund Gildets årsmøde blev afholdt d. 19. marts 2016. Der er blevet foretaget følgende valg:

  • Morten Hald blev genvalgt som formand.
  • Pia Elkjær blev genvalgt som rådsmedlem og Knud Ditlevsen (tidligere suppleant) blev valgt ind som nyt rådsmedlem i stedet Kim Jessen.
  • Gry Løvgren blev genvalgt som suppleant og Marc Jansen blev ny suppleant efter Knud Ditlevsen blev valgt som almindeligt rådsmedlem.
  • Hanne Merrild blev genvalgt som kritisk revisor
  • Thomas "Lap" Jacobsen blev genvalgt som suppleant for kritisk revisor.

Rådet vil gerne sige tak til Kim Jessen for hans arbejde i rådet. Han har særlig hjulpet med renoveringen af Det Hvide Hus, der snart er afsluttet.

Kontingentet blev ved afstemning forhøjet til 300 kr. årligt, således at Guldborgsund Gildet ikke får "turistmedlemmer", der kun melder sig ind for at spare penge på et enkelt besøg.

Følgende ændringsforslag til foreningens vedtægter blev vedtaget:

§x1 Støtte til individuelle, laug og Middelaldercentret.

For at kunne modtage støtte skal man være medlem af Guldborgsund Gildet. For laug gælder det, at alle medlemmer af lauget, også er medlemmer af Guldborgsund Gildet. For denne regel er Middelaldercentret undtaget.

§x2 Middelaldercentrets laug

  • Laug er underlagt Guldborgsund Gildet.
  • Alle medlemmer i laug skal være medlemmer af Guldborgsund Gildet.
  • Ved et laugs opløsning tilfalder laugets udstyr og andre værdier Guldborgsund Gildet. Personligt udstyr som eksempelvis tøj, sko og dragttilbehør er undtaget.

Efter mødet serverede Den Gyldne Svanes Jan Bang, der er ny gæstgiver fra sidste år, en middelalderbuffet for alle de fremmødte.

Afslutningsvis holdt den nye museumsinspektør Thit Birk Petersen et foredrag tro og overtro i anledning af, at den magiske skov bliver genetableret og maj måneds tema omhandler netop dette emne.

Dato: 19-03-2016
Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager