Til forsiden

Årsmøde 2014


Nye bestyrelsesmedlemmer

Guldborgsund Gildets årsmøde blev afholdt d. 22. marts 2014. Der er blevet foretaget følgende valg:

  • Morten Hald blev genvalgt som formand, og fortsætter i to år.
  • Brynhild Hald gik af som kasserer et år inden tid. Anne Koldbæk blev valgt som ny kasserer.
  • Thomas "Lap" Jacobsen gik af som næstformand og stillede ikke op til genvalg. Kim Jessen blev valgt ind som menigt medlem. Jeppe Hat Schmidt har overtaget posten som næstformand.
  • Pia Elkjær blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
  • Mats Janowski og Helle Nielsen blev valgt som suppleanter.
  • Hanne Merrild blev genvalgt som kritisk revisor og det samme gjorde Jens Basland som suppleant for kritisk revisor.

Rådet vil gerne sige tak til Brynhild Hald og Thomas "Lap" Jacobsen for et godt samarbejde i de forløbne år og velkommen til de nye rådsmedlemmer og suppleanter.

Dato: 22-03-2014
Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager