Til forsiden

Begivenheder


Skip Navigation LinksGuldborgsund Gildet > Begivenheder

Årsmøde


Guldborgsund Gildets generalforsamling

Lørdag d. 27. april afholder Guldborgsund Gildet årsmøde på Middelaldercentret.

Aftenens program

 • 17:00 Dørene åbnes
 • 17:30 Årsmøde i i Den Gyldne Svane på Middelaldercentret med nedenstående dagsorden
 • Ca. 18:30 Spisning i Folkestuen, Den Gyldne Svane.

Dagsorden

A. Valg af dirigent (Poul Schreiner Hansen), referent og to stemmetællere

B. Beretning for det forløbne år

C. Godkendelse af reviderede regnskab

D. Indkomne forslag

E. Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter

F. Godkendelse af kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent

G. Præsentation af de af Middelaldercentrets ledelse udpegede rådsmedlem og suppleant

H. Valg af formand for 2 år (vælges i lige år)

I. Valg af kasserer for 2 år (vælges i ulige år)

 • Stine Hald genopstiller

J. Valg af kasserersuppleant for 2 år. (Vælges i lige år)

K. Valg af 4 rådsmedlemmer, 2 medlemmer i lige år 2 i ulige år.

 • Jeppe Hat genopstiller ikke
 • Jorge Lar genopstiller ikke
 • Ronni Bruun stiller op
 • Flemming Nylander stiller op

L. Valg af 2 suppleanter

 • Gry Løvgren genopstiller
 • Lousie-Marie Dennung stiller op

M. Valg af kritisk revisor

 • Hanne Merril genopstiller
 • N. Valg af suppleant for kritisk revisor

 • Jens Basland genopstiller
 • O. Eventuelt

  Prisen for maden vil være 85,00 kr/person inkl. 1 kande rødvin til hvert bord. Tilmelding til spisning skal være os i hænde senest søndag den 17. april på pelkiaer@yahoo.com.

  Dato: 27-04-2019
  Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
  Website lavet af: Nils Thorhus Holmager