Til forsiden

Begivenheder


Skip Navigation LinksGuldborgsund Gildet > Begivenheder

Årsmøde


Guldborgsund Gildet afholder generalforsamling

Lørdag d. 17. marts afholder Guldborgsund Gildet årsmøde på Middelaldercentret.

Aftenens program

 • 17:30 Årsmøde i i Den Gyldne Svane på Middelaldercentret med nedenstående dagsorden
 • Ca. 18:30 Spisning i Folkestuen, Den Gyldne Svane.
 • Efter maden vil der blive afholdt et foredrag

Dagsorden

A. Valg af dirigent (Michael Bang), referent og to stemmetællere

B. Beretning for det forløbne år

C. Godkendelse af reviderede regnskab

D. Indkomne forslag

E. Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter

F. Godkendelse af kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent

G. Præsentation af de af Middelaldercentrets ledelse udpegede rådsmedlem og suppleant

H. Valg af formand for 2 år (vælges i lige år)

 • Morten Hald genopstiller ikke
 • Pia Elkjær stiller op

I. Valg af kasserer for 2 år (vælges i ulige år)

J. Valg af kasserersuppleant for 2 år. (Vælges i lige år)

 • Christian Kamp Kruuse stiller op

K. Valg af 4 rådsmedlemmer, 2 medlemmer i lige år 2 i ulige år.

 • Knud Ditlevsen genopstiller
 • Marianne Beyer stiller op

L. Valg af 2 suppleanter

 • Gry Løvgren genopstiller
 • Ronni Bruun stiller op

M. Valg af kritisk revisor

 • Hanne Merrild genopstiller

N. Valg af suppleant for kritisk revisor

 • Jens Basland genopstiller

O. Eventuelt

Spisning efter årsmødet: Middelalderbuffet i Gæstgiveriet. Prisen for maden vil være 125,00 kr/person incl. 1 kande rødvin til hvert bord. Tilmelding til spisning skal være os i hænde senest søndag den 11. marts på nicolai_morten@jubii.dk eller tlf. 22 56 06 57.

Dato: 17-03-2018
Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager