Til forsiden

Begivenheder


Skip Navigation LinksGuldborgsund Gildet > Begivenheder

Årsmøde


Guldborgsund Gildet afholder generalforsamling

Lørdag d. 18. marts afholder Guldborgsund Gildet årsmøde på Middelaldercentret.

Aftenens program

 • 17:30 Årsmøde i Den Gyldne Svane med nedenstående dagsorden
 • Ca. 18:30 Spisning i Folkestuen, Den Gyldne Svane.
 • Efter maden vil der blive afholdt et foredrag

Dagsorden

A. Valg af dirigent og referent (Birte Bjørn)

B. Beretning for det forløbne år

C. Godkendelse af reviderede regnskab

D. Indkomne forslag

 • Tilføjelse til §9 3a: Valg af to stemmetællere
 • Tilføjelse til §9 efter 3i: Valg af kasserersuppleant
 • Opdatering af § 4: Alderen for medlemskab ændres fra 15 til 16 år

E. Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter

F. Godkendelse af kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent

G. Præsentation af de af Middelaldercentrets ledelse udpegede rådsmedlem og suppleant

H. Valg af formand for 2 år (vælges i lige år)

I. Valg af kasserer for 2 år (vælges i ulige år)

 • Brynhild Hald genopstiller ikke
 • Stine Hald stiller op

J. Valg af 4 rådsmedlemmer, 2 medlemmer i lige år 2 i ulige år.

 • Jeppe Hat genopstiller
 • Helle Nielsen genopstiller

K. Valg af 2 suppleanter

 • Gry Løvgren genopstiller
 • Marc Jansen genopstiller ikke
 • Jorge Lar stiller op

L. Valg af kritisk revisor

 • Hanne Merrild genopstiller

M. Valg af suppleant for kritisk revisor

N. Eventuelt

Efter mødet vil der være spisning i Den Gyldne Svane, men menuen er ikke middelaldermad. Prisen for maden vil være 100,00 kr/person, hvilket inkluderer et glas vin/øl/saft (medlemsrabatten er fratrukket prisen). Tilmelding til spisning skal være os i hænde senest fredag den 10. marts på nicolai_morten@jubii.dk eller tlf. 22 56 06 57.

Efter maden vil museumsinspektør Leif Plith Lauritsen fortælle om den spændende udgravning som Museum Lolland-Falster har foretaget på Virket, også kaldet Trygge Slot, sidste sommer, som viste sig at indeholde langt mere middelalder end ventet.

Dato: 18-03-2017
Kopiering og brug af billeder og tekst fra siden kræver tilladelse fra Guldborgsund Gildet
Website lavet af: Nils Thorhus Holmager